นิพพานชาตินี้กันเถอะ http://www.dantipnippan.com

 

อ้างเอาคุณความดีของผู้ที่มีความดีสูงสุด รักษาคน- สัตว์ที่เจ็บป่วย
"..สมเด็จพ่อองค์ปฐมบรมบิดา พร้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์.."
"..สมเด็จพ่อองค์ปฐมบรมบิดา พร้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์.."
...สวดหรือตั้งจิตภาวนาประมาณ 9 จบเป็นอย่างน้อย...
  
           " ..นอบน้อมกราบอาราธนาพลังความดีรัศมีกำลังฤทธิ์ สิทธิอำนาจเฉียบขาดฉัพพลันของพระพุทธเจ้าทั้ง 900,223พระองค์ พลังความดีของพระโพธิสัตว์เจ้าทุกๆ พระองค์ รวมเป็นดวงบุญความดีใสใหญ่โตมโหฬารมหาศาลดุจแสงแห่งพระอาทิตย์เจิดจ้า  ราดรดลงมาชำระล้างสิ่งที่ไม่น่ารักทั้งหลาย ที่มีอยู่ในรูปร่างกายของข้าพเจ้า..(ถ้าทำให้คนอื่นให้พูดออกชื่อ.............) ตั้งแต่ปลายผมจรดปรายเท้า ขอให้สิ่งที่ไม่น่ารักทั้งหลาย จงสลายออกไปจากรูปร่างกายของข้าพเจ้าโดยฉับพลันทันใดด้วยเทอญ..ฯ"
          จงตั้งจิตทำเช่นนี้ทุกวัน วันละหลายๆ รอบก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่า ป่วยมากป่วยน้อย จงทำไปจนเต็มกำลังใจ..รวมทั้งจงส่งบุญความดีให้ชาวโลกทิพย์ เจ้ากรรมนายเวร ตั้งจิตขอขมาต่อนายเวรทั้งหลายด้วย ถ้าผู้ป่วยสามารถตั้งจิตทำเองได้ก็ยิ่งดี จงปลดปล่อยจิตให้ว่าง จงทำด้วยความเคารพ ความศรัทธาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ผู้เป็นต้นกำเนิดแห่งพุทธะทั้งปวง แล้วจึงจะเห็นผล..       
          (เพิ่มเติม) แต่ถ้าเจ็บป่วยตรงไหน ส่วนใดของร่างกาย อย่างเช่น ปวดหัวเป็นประจำ หรืออยู่ก็รู้สึกปวดหัวขึ้นมา ก็จงกำหนดส่งบุญความดีออกไปว่า..." ขอบุญข้าจงสำเร็จแก่ ชาวโลกทิพย์ เจ้ากรรมนายเวร ที่ทำให้ข้าปวดหัว "  ส่งอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะรู้สึกว่าดีขึ้น และก็จงทำต่อไปจนกว่าจะหาย...จงนำไปพลิกแพลงเอาเอง ว่าควรจะส่งบุญความดีให้ใคร และที่สำคัญจงทำกำลังใจให้เข้มแข็ง อดทนให้ถึงที่สุดนะมนุษย์ทั้งหลาย.. 
  


Online: 3 Visits: 406,499 Today: 274 PageView/Month: 12,043