นิพพานชาตินี้กันเถอะ http://www.dantipnippan.com

 

เกิดเป็นคน(มนุษย์)นั้นแสนยาก

กรรมจำแนกสัตว์

ทุกเชื้อชาติ ศาสนา ต้องผ่านขั้นตอนนี้ทุกคนในโลก...อสุจิ

    
     สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม นี่เป็นความจริงของทุกดวงจิต ทุกเชื้อชาติเหมือนกันหมด เหตุที่ท่านเรียกตัวเองว่า มนุษย์ ก็เพราะว่าพวกเราเข้าใจเอาเองว่า เราคือสัตว์ประเสริฐ พวกเรามีสิ่งหนึ่งที่สัตว์เดรัจฉานไม่มีนั่นคือ หัวสมองหรือมันสมองอันชาญฉลาด หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือ มีสติปัญญาที่สามารถคิดได้ในทุกๆ เรื่อง แม้แต่เรื่องที่คิดจะทำความดี และคิดที่จะทำความชั่ว สองอย่างนี่แหละที่เราเรียกตัวเองว่า มนุษย์ แต่ผู้ที่เรียกตนเองว่ามนุษย์นั้น บางครั้งและบางคนกลับแย่และเลวกว่า พวกที่เป็นสัตว์เดรัจฉานเสียอีก เพราะอะไรท่านทั้งหลายรู้หรือไม่ ก็เพราะว่าสัตว์เดรัจฉานนั้น มันก็มีมันสมองเหมือนกับพวกเรานี่แหละ แต่สัตว์เดรัจฉานไม่มีจิตปรุงแต่งว่าดีหรือเลว เช่นเดียวกับมนุษย์ มนุษย์นั้นรู้ดีรู้ชั่ว เพราะมนุษย์นั้นมีจิตที่ถูกห่อหุ้มด้วยกุศลและอกุศลทั้งสองอย่างพร้อมๆ กัน ทั้งสองสิ่งที่ห่อหุ้มจิตไว้นั้น รวมๆ แล้วเรียกว่า กรรม...
 
      กรรม แปลความหมายว่า การกระทำ  สิ่งไหนที่เรากระทำแล้วมีความสุขเรียกว่าความดี เมื่อเหตุแห่งความดีส่งผล ก็จะทำให้พวกเรามีความสุขทั้งปัจจุบันและอนาคต  ส่วนสิ่งไหนที่ทำแล้วเป็นทุกข์ ไม่สบายใจเรียกว่า กรรมไม่ดี อันจะเป็นเหตุส่งผลให้พวกเรามีความทุกข์ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต...
      มนุษย์เราอาศัยที่มีความดีและความไม่ดีสองสิ่งนี้ห่อหุ้มจิตไว้ ตั้งแต่แรกเริ่มเข้าสู่ครรภ์แม่ เดิมทีที่ยังเป็นตัวอสุจิอยู่ในถุงอัณฑะ จิตของเราเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตแค่นั้น มนุษย์เรียกพวกเราตอนนั้นว่า เชื้ออสุจิ ซึ่งจะเกิดอาศัยอยู่ในถุงอัณฑะของใครนั้น ขึ้นอยู่กับผลกรรมที่เรากระทำไว้ในอดีตชาติ ถ้ากรรมที่จะทำให้เราได้เกิดเป็นคน จิตเราก็ไปเกิดเป็นเชื้ออสุจิอยู่ในถุงอัณฑะของคน จะเป็นเจ้าคนนายคน มีเชื้อชาติ มีสกุล จะเป็นคนรวยหรือยากจน ก็แล้วแต่กรรมดีและกรรมไม่ดีจะส่งผลดลบันดาลทั้งสิ้น  และถ้ากรรมที่ส่งผลให้เราเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เราก็ไปเกิดเป็นเชื้ออสุจิของสัตว์เดรัจฉาน เมื่อได้เวลาอันมีขั้นตอนการดำเนินงานของมันเอง ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็มีลักษณะคล้ายกัน เมื่ออสุจิผสมกันกับไข่ของเพศเมียแล้ว กรรมเริ่มดำเนินการส่งผลลำดับต่อไปทันทีว่า สัตว์นั้นจะเป็นเพศหญิงหรือชาย จะมีรูปร่างกายดีหรือจะพิการ จะตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์หรือได้ลืมตามาดูโลก และชดใช้กรรมอื่นๆ ต่อไป ก็แล้วแต่กรรมดีและกรรมไม่ดีจะส่งผล  มนุษย์ก็เช่นกัน ช่วงที่มีขั้นตอนผสมกับไข่แม่ ไม่แตกต่างกับขั้นตอนของสัตว์เดรัจฉานมากนัก เรามาดูกันว่า ผู้ที่จะมาเกิดเป็นเชื้ออสุจิคนและสัตว์นั้นมาจากไหน...
     ดวงจิตที่จะต้องมาเกิดเป็นเชื้ออสุจิในคนและสัตว์เดรัจฉาน ก็มาจากหลายสถานที่ด้วยกัน ไม่ว่าจะมาจากพรหม เทพบุตร นางฟ้า สัมภเวสีคนและสัมภเวสีสัตว์เดรัจฉาน มาจากอสุรกายก็มี ใครได้ลูกที่มาจากอสุรกาย ก็จะมีสภาวะทั้งดื้อด้านดื้อรั้นอย่างมาก และอาจจะจองล้างจองผลาญพ่อแม่ แต่ก็มีไม่มากนัก และในยุคปัจจุบันนี้  ใครที่อ่านตำราเล่มนี้จงรับรู้ว่า ไม่ควรที่จะมีลูกในสมัยนี้ เพราะจะลำบากทั้งพ่อแม่  และเด็กที่มาเกิดให้รออีก 10-15 ปีข้างหน้าค่อยมีลูก ใครไม่เชื่อก็ตามใจท่านเถิด..
       ในถุงอัณฑะของผู้ชายนั้น ได้คุมขังสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า ตัวอสุจิไว้เยอะที่สุด  ในถุงอัณฑะของผู้ชายคนหนึ่งนั้น  มีดวงจิตของสัตว์ไปเกิดเป็นตัวอสุจิอยู่ในนั้นมากถึง 2 - 3 ล้านดวงจิต ต่างก็แออัดยัดเหยียดกันอยู่ในนั้นประมาณ 30 วัน เป็นอย่างน้อย ถ้าชายคนนั้นยังไม่ได้สมสู่กับหญิงใด เชื้ออสุจิแต่ละตัว(ดวงจิต) ก็จะตาย แล้วก็เกิดเป็นตัวอสุจิใหม่ อาจจะเกิดอยู่ในถุงอัณฑะของคนเดิม หรืออาจจะเคลื่อนไปเกิดอยู่กับถุงอัณฑะของคนใหม่ก็ได้ เวียนอยู่อย่างนี้ประมาณ  30 ครั้ง(30 ชาติของการเกิดดับ) ของการชดใช้กฎแห่งกรรม แห่งการเกิดเป็นตัวอสุจิของแต่ละดวงจิต รวมทั้งตัวอสุจิของชายที่สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง หรือมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน  ก็ทำให้ตัวอสุจิแต่ละดวงจิตตายลงไป แล้วเกิดใหม่เป็นตัวอสุจิใหม่ต่อไป จนกว่าจะครบวาระกรรม ประมาณ 30 ครั้ง  ยกเว้นตัวอสุจิ(จิต) ตัวใดที่ได้มีโอกาสได้เกิดมีชีวิต จึงจะได้ผสมกับไข่ของเพศหญิง
       ด้วยอำนาจแห่งกรรม เมื่อมีการสมสู่ระหว่างชายและหญิง และได้ทำการหลั่งน้ำเชื้อ ตัวอสุจิที่อยู่ในถุงอัณฑะของเพศชายประมาณ 3 ล้านดวงจิต จะพากันพุ่งทะยานเข้าไปสู่มดลูกของเพศหญิงทันที  ตัวอสุจิทั้ง 3 ล้านตัวๆ ไหนมีกรรมที่จะได้เกิดมีชีวิตในท้องของหญิงผู้นั้น ในตัวอสุจิ 3 ล้านตัว(ดวงจิต) จะได้เกิดเป็นคนเพียง 1 ดวงจิตเท่านั้น หรืออาจจะได้เกิดมากกว่านั้นก็มีบ้าง ในบางกรณีที่กรรมบันดาลให้เกิดได้หลายดวงจิตที่เรียกว่าลูกแฝด จะแฝด 2 หรือ 3 หรืออาจแฝดได้ถึง 4 คน(ดวงจิต)ก็เคยมี แม้แต่ของสัตว์เดรัจฉานก็เช่นกัน ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทไหน จะเกิดเป็นหลายๆ ตัว เช่นหมา แมว  หรือเป็นฝูงๆ เช่น ปลา เป็นต้น 
     ส่วนตัวอสุจิที่เหลือ ที่ไม่ได้ผสมกับไข่ของเพศหญิง ไม่มีโอกาสได้เกิดประมาณ 2,999,999 ดวงจิตก็จะตายลงทันทีภายใน 30 นาที ภายในมดลูกของเพศหญิง หรือตายภายนอกมดลูกก็แล้วแต่ สรุปแล้วคือตาย  ดวงจิตอสุจิก็ไปแสวงหาที่เกิดต่อไปทันที นี่คือความเป็นไปของผีอสุจิ...
      จิตอสุจิที่มาจากพรหม เทพบุตรและนางฟ้าที่หมดบุญแล้วร่วงหล่นลงมาจุติ ไม่ต่างจากที่มาจากคน สัมภเวสี สัตว์เดรัจฉาน และสัตว์นรกที่เรียกว่า อสุรกาย ถ้าดวงจิตเหล่านี้ที่มีกรรมจะได้ไปเกิดเป็นดวงจิตอสุจิ เพื่อจะได้แข่งขันกันเกิดเป็นคนเป็นสัตว์ต่อไป และไม่สามารถเลือกที่เกิดได้ แล้วแต่กรรมเป็นตัวกำหนด ยกเว้นดวงจิตของผู้มีบุญเป็นพิเศษ เช่น พรหม หรือเทวดา ที่ต้องไปจุติเป็นพิเศษ คือเป็นการลงไปเกิดตามคำเชิญของหัวหน้าเทวดาในตำแหน่งต่างๆ เช่น ท่านสหัมบดีพรหม เป็นหัวหน้าพรหม พระอินทร์เป็นหัวหน้าเทวดาทั้ง 6ชั้น ไปเชิญพรหมองค์ใดองค์หนึ่ง หรือเชิญเทพบุตรโพธิสัตว์องค์ใดองค์หนึ่ง ลงไปเกิดเป็นมนุษย์เพื่อแก้ไขปัญหา ในประเทศใดประเทศหนึ่ง  ดวงจิตของพรหม หรือเทวดาองค์นั้น สามารถเลือกที่จะเกิดเป็นบุตรธิดาของใครก็ได้ ด้วยอำนาจแห่งความดี จะไม่มีดวงจิตของผู้อื่นมาแย่งเกิดได้โดยเด็ดขาด อันนี้เป็นกรณีพิเศษ... 
        ท่านทั้งหลายกว่าที่แต่ละดวงจิตสัตว์ จะได้มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ได้ในแต่ละชาตินั้นแสนที่จะยากลำบาก ถ้าท่านสามารถที่จะฝึกอภิญญาที่เรียกว่า ทิพย์จักขุญาณได้นั้น แล้วติดตามไปดูการปฏิสนธิของแต่ละดวงจิตคนและสัตว์ ก็จะรู้ว่ากว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก และการเกิดมาเป็นคนที่มีอวัยวะครบ 32 ประการนั้นก็แสนยากอีกเช่นกัน และเมื่อได้เป็นมนุษย์แล้วนั้น ท่านเลือกที่จะทำความดีหรือความชั่ว  อันจะเป็นผลให้พวกท่าน ได้รับผลแห่งความสุขหรือความทุกข์ ในปัจจุบันและอนาคต ก็ขึ้นอยู่กับท่านว่าจะเลือกทำสิ่งใด ตามสุภาษิตกล่าวไว้ว่า….
 
    "..สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม เกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเก่า
และเกิดมาเพื่อสร้างกรรมใหม่..."
    

 


Online: 1 Visits: 407,730 Today: 190 PageView/Month: 13,672